17 maja wchodzi w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu i od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r., w których storsuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 570).

Rozporządzenie określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w okresie od lutego do marca, a ponadto w lipcu, we wrześniu i w okresie od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r. Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 16 maja 2013 r.