Firma UPS wprowadziła program neutralizacji dwutlenku węgla UPS Carbon Neutral w 35 krajach i terytoriach w Europie, Azji oraz obu Amerykach. Dzięki temu miliony klientów na całym świecie mogą teraz korzystać z opcji uiszczenia niewielkiej opłaty służącej do obliczenia i rekompensaty („offsetu") emisji dwutlenku węgla wytwarzanego podczas realizacji ich wysyłek.
UPS jest pierwszą firmą kurierską w Stanach Zjednoczonych, która wprowadziła program tego typu jesienią ubiegłego roku. Nowa oferta UPS, która będzie dostępna od 12 lipca, umożliwia podpisanie umowy z klientami, którzy chcą zneutralizować emisję dwutlenku węgla w czasie wysyłki wszystkich swoich przesyłek. W pierwszej fazie programu firma UPS wykupiła offset w ramach projektu Garcia River Forest Climate Action Project, realizowanego przez organizację Nature Conservancy i fundusz Conservation Fund. W przyszłości UPS zamierza dokonywać zakupów offsetowych na całym świecie. Ilość dwutlenku węgla wytwarzanego podczas transportu przesyłek mierzona jest w oparciu o bieżące i archiwalne dane operacyjne, w tym odległość i środek transportu, jak również na podstawie wyczerpujących szacunków dotyczących ilości wytwarzanego dwutlenku węgla. Procesy UPS i metodologia szacowania ilości dwutlenku węgla podlegają weryfikacji instytutu Société Générale de Surveillance (SGS). Proces offsetowy podlega również certyfikacji przez firmę CarbonNeutral Company. Kalkulator CO2 opiera się na Protokole Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol), czyli najczęściej stosowanej, międzynarodowej normie ewidencjonowania i sprawozdawczości emisji dwutlenku węgla. Kiedy klient decyduje się skorzystać z programu neutralizacji emisji dwutlenku węgla, firma UPS szacuje wpływ danej ilości CO2 i wykupuje wysokiej jakości certyfikowany offset. UPS korzysta z niego zgodnie z normami Gold Standard, Voluntary Carbon Standard oraz Climate Action Reserve.
Źródło: www.wnp.pl, 13 lipca 2010 r.