Strzykawki, igły czy inne odpady z zakładów weterynaryjnych, które są niebezpieczne i mają ostre krawędzie, muszą trafić do pojemników, a nie toreb.
Worki na odpady zakaźne i niebezpieczne muszą być wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci – wynika z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi z 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. U. Nr 198, poz. 1318), które dziś wchodzi w życie. Nowe rozporządzenie określa zasady zbierania i postępowania z odpadami, jakie powstają w lecznicach weterynaryjnych. Rozporządzenie wskazuje też, jakiego koloru muszą być worki na odpady weterynaryjne. W czerwonych workach i pojemnikach muszą być gromadzone odpady zakaźne. W żółtych odpady niebezpieczne, a pozostałe śmieci mogą być wrzucane do worków o innych kolorach. Zgodnie z rozporządzeniem worki jednorazowego użycia, które są przeznaczone na odpady weterynaryjne, mogą być napełnione tylko w dwóch trzecich. Chodzi o to, by można było łatwo je zamknąć w taki sposób, aby ich zawartość nie wypadła w transporcie. W dodatku worki z odpadami zakaźnymi i niebezpiecznymi, które zostaną zamknięte, nie mogą być już później otwierane. Muszą być one odpowiednio oznakowane. Trzeba oznaczyć je specjalnym kodem, który informuje, jaki odpad znajduje się wewnątrz. Należy też zamieścić miejsce pochodzenia odpadów oraz datę zamknięcia worka lub pojemnika.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 27 stycznia 2011 r.

Data publikacji: 27 stycznia 2011 r.