Pytanie
Klienta ma przyznane świadczenia rodzinne na córkę na okres zasiłkowy 2013/2014 r. W dniu 3 lutego 2014 r. dostarczyła do organu kserokopię umowy o pracę zawartej na czas określony od dnia 1 stycznia 2014 r. do 15 marca 2014 r.
Czy organ powinien wezwać klientkę do dostarczenia dokumentu określającego wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty tj. za luty 2014 r. i doliczyć ten dochód do dochodu za 2012 r.?
Czy w przypadku przekroczenia dochodu należy uchylić świadczenia od marca 2014 r. mimo, iż w dniu 15 marca 2014 r. utraci już ten dochód?