Pytanie
Od kiedy należy liczyć termin 24 miesięcy przewidziany w art. 13 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców - dalej u.l.s.k?
Mam zawartą umowę o pracę na czas określony od dnia 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r.
Czy z dniem 1 września 2009 r. mogę zawrzeć kolejną umowę na 24 miesiące, czy już tylko na 12 miesięcy?
Czy z pracownikami, którym w dniu 31 sierpnia 2009 r. kończą się drugie umowy o pracę na czas określony (trwające łącznie 4 lata) z dniem 1 września 2009 r. mogę zawrzeć kolejną umowę o pracę na czas określony na 24 miesiące?