Przyjęta nowelizacja jest odpowiedzią na występujące w ramach realizacji zamówień publicznych coraz częstsze sytuacje nieregulowania należności podwykonawcom zaangażowanym w proces inwestycyjny związany z realizacją zamówień na roboty budowlane. Znaczna część uchwalonych regulacji dotyczy zatem tylko robót budowlanych, co uzasadnione jest tym, że to właśnie w tym zakresie zamówień, z uwagi na ich skalę, dochodzi do najczęstszych sytuacji związanych z pokrzywdzeniem podwykonawców.

Uregulowanie w ustawie – Prawo zamówień publicznych problematyki „podwykonawstwa” będzie miało zatem istotne znaczenie dla małych i średnich przedsiębiorców uczestniczących w procesie realizacji zamówień publicznych.