Podobne spotkania zorganizowały cztery pozostałe komisje regionalne NZ w celu wypracowania wkładu do dokumentu kompilacyjnego (tj. zestawienia kontrybucji wszystkich uczestników procesu do dokumentu końcowego Konferencji Rio+20). Wkład regionu EKG jest szansą na podkreślenie na forum globalnym osiągnięć regionu we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, również pod kątem ich adaptacji do rozwiązań uniwersalnych. Dał też sposobność do zaakcentowania głównych przekazów i oczekiwań względem Rio+20 UE i jej krajów członkowskich, które znalazły się w niezależnym wkładzie UE+27 do dokumentu przygotowywanego przez UNDESA, przekazanym do Sekretariatu 1 listopada br.

Agenda RPM objęła główne cele i tematy Rio+20 - zieloną gospodarkę w kontekście zrównoważonego rozwoju i wykorzeniania ubóstwa oraz instytucjonalne ramy zrównoważonego rozwoju. Ponadto uczestnicy wydarzenia dokonali oceny postępu w implementacji wyników najważniejszych szczytów w zakresie zrównoważonego rozwoju i nowych, wyłaniających się zagadnień (new and emerging issues). Formuła spotkania przewidywała zarówno sesje plenarne jaki i okrągłe stoły, które stworzyły uczestnikom możliwość dyskusji nad zagadnieniami objętymi tematyką procesu w kontekście regionalnym.