W okresie od 1 stycznia do końca lutego br. cena była jedynym kryterium oceny ofert w przypadku 95 proc. postępowań na roboty budowlane, w 93 proc. postępowań na dostawy i w 88 proc. postępowań na usługi (ogółem to 92 proc. postępowań z tego okresu). Jedynie 8 proc. postępowań wszczętych we wskazanym okresie determinowały jeszcze inne niż cena kryteria oceny ofert. Dane te dotyczą postępowań o wartości powyżej 14.000 euro, ale poniżej progów unijnych.

Warto też zauważyć, że w 85 postępowaniach, wszczętych we wskazanym wyżej okresie, zamawiający przewidzieli zaliczkowanie (stanowi to 0,38 proc. wszystkich postępowań z tego okresu).


Źródło: Informator UZP Nr 2-3 z 2012 r., www.uzp.gov.pl,