Zadaniem Grupy Roboczej C ds. wód podziemnych jest wypracowanie wspólnego podejścia i metodyki działań wynikających z przepisów RDW oraz dyrektywy „córki” 2006/118/WE z 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu. Spotyka się 2 razy w roku (bądź częściej - w zależności od potrzeb i prowadzonych w ramach grupy prac) w państwie, które aktualnie przewodniczy w Radzie UE. W związku z tym organizacja wydarzenia w II połowie 2011 r. przypadła Polskiej Prezydencji. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz delegaci z większości państw członkowskich UE. Głównym celem spotkania było wypracowanie podejścia analizy relacji pomiędzy zmianami klimatu a wodami podziemnymi i ekosystemami zależnymi od wód.