Edukuj klientów

Im bardziej radykalna innowacja, tym więcej czasu musisz zainwestować w nauczenie klientów, czym jest Twój projekt, ale również wytworzenie u nich nawyku korzystania z produktu. Rozwijając swoje pomysły, przedsiębiorcy często skupiają się na tym, w jaki sposób  powinni odkryć niezrealizowane potrzeby konsumentów. Często jednak okazuje się, że mimo iż produkt jest przydatny, klienci nie mogą się do niego przekonać i pozostają przy poprzednich rozwiązaniach, nawet jeśli były mniej optymalne.
Poszukaj najlepszych ludzi
Truizmem byłoby stwierdzenie, że firma jest tak dobra, jak jej pracownicy. Wyzwanie związane z poszukiwaniem pracowników jest tym istotniejsze w przypadku start-upów, że działają one w warunkach dużej niepewności oraz mają ograniczone środki na swoje działania. Powoduje to, że pracownik start-upu nie ma jednego stanowiska, ale jest równocześnie koderem, projektantem, marketingowcem i sprzedawcą. Kluczem do rekrutacji dobrych pracowników start-upów jest znalezienie osób, które uczą się szybko  i mają szeroką wiedzę. Muszą to być też osoby, dla których główną motywacją do działania jest chęć tworzenia i wiara w projekt. Start-up to nie jest miejsce dla ludzi którzy cenią sobie stabilną pensję i pracę od 8 do 16 – mówi Paweł Chuchła, właściciel platformy BIURI, polskiego start-upu zajmującego się organizacją dokumentów w firmie przy wykorzystaniu technologii OCR.
Strategicznie podchodź do finansowania
Każdy start-upowiec wie, że najważniejszym celem jest znalezienie inwestora gotowego wesprzeć projekt. Jednakże decyzja o inwestycji powinna być strategicznym i sprecyzowanym planem. Firmy, które potencjalnym inwestorom przedstawią tylko pomysł na pewno zdobędą mniejsze dofinansowanie niż te, które mogą pokazać, jak rynek reaguje na ich pomysł, jakie jest zainteresowanie konsumentów, itp. Przy decyzji o podjęciu współpracy z inwestorem, najważniejsze jest wyczucie odpowiedniego momentu. Trzeba znaleźć złoty środek między możliwościami finansowymi przedsiębiorstwa i idealną wersją produktu.  Przy tym moment wejścia inwestora zależy od kondycji całej gospodarki. W warunkach spowolnienia gospodarczego lepiej skupić się na rozwoju produktu, w warunkach dynamicznego wzrostu gospodarki można szukać inwestorów na wcześniejszych etapach – dodaje Paweł Chuchła.
Analizuj
Myśląc o start-upowcach często wyobrażamy sobie kreatywny typ innowatora. Jednak najbardziej efektywne start-upy w dużej mierze wykorzystują twarde dane – liczby, analizy rynku, konsumentów.  Badania rynku są sporym wydatkiem, dlatego warto wykorzystać dane wtórne, a także dane pochodzące z samej organizacji. Po wprowadzeniu prototypu na rynek warto przyjrzeć się klientom, ich potrzebom, nawykom zakupowym. Warto poznać segmenty potencjalnych klientów i w kolejnych wersjach produktu dostosowywać się do ich oczekiwań.