O budowie S51 zadecyduje przede wszystkim cena

Na budowę drogi ekspresowej S51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek złożyło ofertę siedmiu wykonawców. Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert: cenę (90%), termin zakończenia zadania (5%) oraz okres gwarancji (5%). Obecnie dokonywana będzie weryfikacja ofert. Planowany termin podpisania umowy to IV kwartał 2014 r.

Inwestycja polegać będzie na budowie 13,3 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich obiektów ochrony środowiska oraz dwoma węzłami drogowymi. Najtańszą ofertę, na kwotę 355,8 mln zł złożyło konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Construcciones S.A., a najdroższą, na 477,1 mln zł - konsorcjum Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.gddkia.gov.pl, stan z dnia 11 września 2014 r.

Data publikacji: 11 września 2014 r.