Portal uruchomiono we wtorek. Jak poinformowała na zorganizowanej tego dnia konferencji prasowej dyrektor gdańskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Hanna Dzikowska, jest to pierwsze w Polsce tego typu narzędzie, pozwalające na uzyskanie tak szczegółowych danych dotyczących środowiska na terenie województwa.

Dzikowska wyjaśniła, że na portalu znalazły się wszystkie dane zebrane przez gdański RDOŚ w ostatnich 20 latach. Są to np. kompletne informacje o rezerwatach przyrody, parkach narodowych i krajobrazowych oraz stanowiskach przyrodniczych. Portal pokazuje umiejscowienie i granice tych obszarów, informuje o występującej na nich faunie i florze oraz o istniejących ograniczeniach związanych z ochroną środowiska.

„Portal będzie przydatny zarówno dla mieszkańca, który chce kupić działkę z myślą o zabudowaniu, jak i dla przedsiębiorcy zamierzającego zbudować drogę czy postawić zakład, hotel lub fabrykę” – wyjaśniła Dzikowska, dodając, że po znalezieniu na portalu potrzebnych informacji i wydrukowaniu ich, inwestorzy będą mogli z nich korzystać na równi z dokumentami, jakie dotąd pozyskiwali z RDOŚ, by otrzymać decyzje czy uzgodnienia środowiskowe.

Jak poinformowali przedstawiciele RDOŚ, rocznie w woj. pomorskim mamy do czynienia z około czterema tysiącami inwestycji powstających na terenach, gdzie występują różne formy ochrony przyrody, a w związku z tym konieczne są uzgodnienia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zdaniem twórców portalu, zgromadzona w nim wiedza będzie bardzo przydatna również dla ludzi interesujących się hobbystycznie ochroną środowiska, ale też dla studentów czy naukowców zajmujących się tą tematyką.

Portal dostępny jest pod adresami http://portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/ lub http://www.portalgis.gdansk.rdos.gov.pl/.

Prace nad utworzeniem bazy trwały dwa lata. W tym czasie do systemu elektronicznego wprowadzono m.in. 1,3 tys. arkuszy map oraz informacje o 100 tys. siedlisk roślin i zwierząt, w tym np. o torfowiskach czy brzezinach bagiennych. Dane będą sukcesywnie uzupełnianie.

Stworzenie portalu kosztowało 470 tys. zł. Gdańska RDOŚ pozyskała środki na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

aks/ je/ ura/