Celem konkursu "Inicjator Innowacji" jest promocja innowacyjności na polskim rynku. Organizatorem konkursu jest tygodnik Newsweek Polska a partnerem merytorycznym firma doradcza PwC.

Zgłoszenia będą ocenianie w 4 kategoriach:
- duże przedsiębiorstwa działające powyżej 2 lat,
- małe i średnie przedsiębiorstwa powyżej 2 lat,
- start-upy (firmy utworzone nie wcześniej niż 2 lata przed rokiem podlegającym ocenie),
- innowacyjny projekt roku – przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez naukę i biznes.
Zwycięzców konkursu wyłoni kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele świata nauki, biznesu i gospodarki.
Termin nadesłania ankiety w systemie oraz przesłanie formularza zgłoszeniowego upływa dnia 23 marca 2015 r.