Celem ustawy jest usprawnienie i przyspieszenie inwestycji kolejowych oraz umożliwienie szybszego dopuszczania pociągów do użytku publicznego.

Zgodnie z nowelizacją wojewoda wydając decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie będzie sprawdzał wniosku PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wniosek dotyczący terenów nieobjętych aktualnymi planami zagospodarowania przestrzennego będzie musiał zawierać opinię właściwego wojewody, marszałka województwa oraz starosty. Ustawa wprowadzi obowiązek składania dokumentacji do prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie dopuszczania pojazdów kolejowych do użytku w postaci elektronicznej - bez możliwości jej modyfikacji. Do momentu wejścia w życie ustawy, wszystkie złożone wnioski rozpatrywane miałyby być na obecnie obowiązujących zasadach.

Sejm uchwalił ustawę 30 maja 2014 r. Senat rozpatrzył nowelizację 12 czerwca 2014 r. i proponuje poprawki o charakterze doprecyzowującym. 25 czerwca br. Komisja Infrastruktury rozpatrzyła stanowisko Senatu i wnosi o przyjęcie zaproponowanych zmian. Sejm podejmie decyzję w głosowaniach.

(www.sejm.gov.pl,)