- Duże wątpliwości budzą te zapisy projektu ustawy, które zmieniają sposób podchodzenia do odszkodowań, szacowania strat. Boimy się o sprawność tego mechanizmu, mając doświadczenie ze szkodami, którymi zajmują się urzędy marszałkowskie. Nasze stanowisko uwrażliwia na ważne dla rolników kwestie, wskazuje trudne tematy i dąży do rozwiązania problemów – mówił wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Zdaniem samorządów województw projektowane przepisy mogą powodować poważne skutki finansowe, gdyż to one byłyby obciążone kosztami wypłaty ewentualnych odszkodowań za szkody, na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości objętej obwodem łowieckim. Na dodatek te zadania są samorządom województw zlecone przez administrację rządową.

Czytaj: Zmiany w szacowaniu szkód łowieckich >>>

Dodatkowy niepokój sprawia fakt, że Konwent Marszałków RP już zgłaszał zawarte w stanowisku uwagi podczas procesu konsultacyjnego. Nie zostały one jednak uwzględnione przez Ministerstwo Środowiska.

Źródło: www.wzp.pl, stan z dnia 4 sierpnia 2016 r.