Nowelizacja Prawa energetycznego jeszcze do dopracowania

14 grudnia, na zakończenie 30. posiedzenia Sejmu, posłowie skierowali do dalszych prac w Komisji Gospodarki projekt nowelizacji ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje doprecyzowanie warunków zwolnienia przedsiębiorstwa energetycznego ze świadczenia usług przesyłu i dystrybucji paliw gazowych i energii, magazynowania gazu ziemnego, transportowania go siecią gazociągów kopalnianych oraz skraplania i regazyfikacji tego gazu na zasadach równoprawnego traktowania.

Zwolnienie to przysługuje przedsiębiorstwom w odniesieniu do „nowej infrastruktury” lub starej, lecz zmodernizowanej. W projekcie zdefiniowano i określono preferencyjne warunki przyłączania do sieci mikroinstalacji oraz finansowania przez odbiorców przemysłowych kosztów produkcji energii z odnawialnych źródeł. Zgodnie z projektem mikroinstalacją ma być małe odnawialne źródło energii, zarówno w domu, jak i przedsiębiorstwie, o mocy elektrycznej do 40 kW lub cieplnej do 70 kW. Urządzenia te będzie mógł montować wyłącznie instalator z uprawnieniami. W nowelizacji określono także zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnego źródła energii obok systemu wydawania i obrotu świadectwami pochodzenia. Gwarancje będą dokumentem potwierdzającym końcowemu odbiorcy ilość zielonej energii, która została wprowadzona do sieci dystrybucyjnej. Proponowane przepisy dotyczą także ustalenia krajowego planu działania w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz monitorowania rynku energii elektrycznej, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego, a także rynku biokomponentów, paliw ciekłych i biopaliw ciekłych stosowanych w transporcie. Projekt wpłynął do Sejmu 19 października 2012 r. jako inicjatywa ustawodawcza grupy posłów KP PO i KP PSL. Pierwsze czytanie odbyło się 11 grudnia br. na posiedzeniu Sejmu.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 17 grudnia 2012 r.

Data publikacji: 17 grudnia 2012 r.