Nowe przepisy zapewnią recykling i odzysk opakowań zgodnie z europejskimi standardami

Główną zasadą przyjętą w uchwalonej 10 maja ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest zasada rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zgodnie z którą przedsiębiorca wprowadzający do obrotu produkty w opakowaniach ma obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów - 56% łącznego recyklingu oraz 61% łącznego odzysku odpadów opakowaniowych.

Z kolei organizacje odzysku opakowań będą zobowiązane zapewnić te poziomy w oparciu o odpady opakowaniowe zebrane z gospodarstw domowych (minimum 50% w 2020 roku). Będą musiały współpracować z gminami, w tym współfinansować zbieranie odpadów komunalnych.

Przedsiębiorcy, którzy wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach, których masa nie przekroczy w danym roku kalendarzowym 1 tony, zostaną zwolnieni z obowiązku uzyskania wymaganych poziomów odzysku i recyklingu. Stanowią oni poniżej 1 proc. udziału w rynku opakowań.

Jutro omówienie kolejnych regulacji nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zachęcamy do śledzenia naszych Aktualności.

Łukasz Matłacz

Data publikacji: 27 maja 2013 r.