Zmiany wynikają z konieczności transpozycji prawa UE, w tym czterech decyzji Komisji Europejskiej. Głównym celem nowelizacji jest usprawnienie procedur i systemu gospodarowania odpadami wydobywczymi.

Odpady wydobywcze powstają przy poszukiwaniu, wydobywaniu i przeróbce rud oraz innych kopalin. Ich źródłem są przede wszystkim zakłady górnicze (kopalnie) - górnictwo i przeróbka węgla kamiennego oraz górnictwo węgla brunatnego. Stanowią około 55% wszystkich wytwarzanych w Polsce odpadów. Ich zagospodarowanie stwarza duże problemy ze względu na ich właściwości i masowość występowania.

Zmiana ustawy o odpadach wydobywczych zawiera szereg technicznych, proceduralnych zmian, które mają usprawnić postępowanie z tymi odpadami i premiują podmioty dbające o bezpieczeństwo ich składowania. Ponadto nakłada m.in. obowiązek ponownego przeprowadzania przeglądu programu gospodarowania odpadami wydobywczymi w przypadku zmiany zezwolenia na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania takich odpadów (czyli obiektu do ich składowania, np. hałd) lub jeżeli w znaczny sposób zmieniły się warunki eksploatacji.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać przedsiębiorców po zatwierdzeniu przez Sejm.

Źródło: www.mos.gov.pl