Przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury nowelizacja prawa budowlanego zaostrza odpowiedzialność projektantów, inwestorów i wykonawców robót budowlanych. Inwestor ma odpowiadać m.in. za: sprawdzanie wykonania projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi, zapewnienie nadzoru nad robotami budowlanymi przez inspektora oraz dokonanie wymaganych odbiorów robót.

Projektant uzyska możliwość wchodzenia na budowę i sprawdzania, czy prace są wykonywane zgodnie z projektem. Jeżeli w wyniku błędów w projekcie powstaną szkody, odpowie za nie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za powołanie kierownika budowy oraz przestrzeganie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy budowie. Po zakończeniu prac budowlanych wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego mają składać oświadczenia, że wykonali swoje prace zgodnie z normami i przepisami oraz że wymagane kontrole, odbiory poszczególnych etapów budowy zostały przeprowadzone. Za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą będzie grozić kara aresztu od 5 do 30 dni, kara ograniczenia wolności lub grzywny do 5 tys. zł. Nowe przepisy mają obowiązywać już od połowy 2009 roku.

źródło: Gazeta Prawna, 22 września 2008 r., Arkadiusz Jaraszek