Nowelizacja prawa budowlanego w istotny sposób zmieni prawa i obowiązki uczestników budowy. Niektóre z nich wynikają z poprawek wprowadzonych przez Senat.

Zgodnie z poprawkami Senatu, właściwy organ (najczęściej starosta) w decyzji o rejestracji budowy będzie mógł nałożyć na inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Jednym z podstawowych obowiązków takiego inspektora będzie sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem oraz decyzją o rejestracji a także sprawdzanie i odbiór robót budowlanych. Przy rejestracji budowy starosta będzie mógł także zdecydować o nałożeniu na inwestora obowiązku zapewnienia nadzoru autorskiego, szczególnie w przypadku bardzo skomplikowanych robót budowlanych bądź z uwagi na ich wpływ na środowisko. Sprawowanie takiego nadzoru należy najczęściej do projektanta budynku. Po poprawkach Senatu do jego obowiązków będzie także należało m.in. opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami zgody urbanistycznej oraz ustaleniami decyzji środowiskowej. Zmienią się również obowiązki kierownika budowy. Jednym z jego zadań będzie zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem oraz przepisami. Poprawkami Senatu zajmie się Sejm.

Gazeta Prawna, 11 marca 2009 r., Arkadiusz Jaraszek