Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu Minister Sławomir Nowak poinformował, że dzisiaj skierował do Szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów wniosek o pilne rozpatrzenie projektu ustawy o ochronie praw przedsiębiorców wykonujących prace wykonawcze związane z realizacją zamówienia publicznego na roboty budowlane. Będzie on brał w obronę podwykonawców pracujących przy budowie dróg i autostrad. - Ze strony rządu jest to chęć pomocy tym wszystkim przedsiębiorcom, którzy mogą być poszkodowani w procesach inwestycyjnych. We wszystkich kontraktach, które będą realizowane po wejściu w życie ustawy, będziemy wprowadzali dodatkową gwarancję u zamawiającego, czyli strony publicznej, na wypadek nierzetelnego regulowania płatności podwykonawcom w wys. 3% wartości kontraktu – powiedział Minister Transportu Sławomir Nowak.

Źródło: www.transport.gov.pl