Projekt Normy Międzynarodowej ISO 14001 został oznaczony w Polsce jako prPN-prEN ISO 14001 Environmental management systems - Requirements with guidance for use (ISO/DIS 14001) Systemy zarządzania środowiskowego - Wymagania i wytyczne stosowania. Uwagi do projektu normy można zgłaszać do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego do 14 października 2014 r. w języku angielskim za pomocą formularza ( www.pkn.pl/ankieta-powszechna) lub bezpośrednio na stronie internetowej www.pkn.pl.Zgłoszone uwagi będą analizowane przez Komitet Techniczny 270 ds. Zarządzania Środowiskowego i wykorzystane do opracowania stanowiska polskiego do projektu nowej normy ISO 14001.

(www.gdos.gov.pl)