Najwyższa Izba Kontroli w ubiegłotygodniowym raporcie ustaliła, że średni okresu zwrotu nakładów z inwestycji termomodernizacyjnych wynosi ok. 65 lat! Samorządy, dokonując wyboru obiektów, kierowały się głównie potrzebą przeprowadzenia ogólnego remontu, choć pieniądze, które pozyskiwały z NFOŚ miały służyć oszczędzaniu energii w budynkach użyteczności publicznej.

Samorządy zawyżały dane wyjściowe dotyczące zapotrzebowania na energię przez konkretny budynek, dzięki czemu próbowały wykazać dużo lepsze efekty termomodernizacji niż w rzeczywistości. Wykazał to raport NIK, w którym podsumowano kontrole obiektów użyteczności publicznej przeprowadzone dla 30 przedsięwzięć i 14 beneficjentów w latach 2010–2014.


Więcej przeczytasz w serwisie
Dziennik Gazeta Prawna>>>