W zdecydowanej większości przypadków konsument będzie miał możliwość odstąpienia od umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa. Ustawodawca przewidział jednak również pewne istotne wyjątki. W przypadku tego rodzaju sprzedaży będą to sytuacje, w których: rzecz została indywidualnie wytworzona, ulega szybkiemu zepsuciu (lub której hermetyczne opakowanie zostało uszkodzone), a także przedmioty, które są nierozłącznie połączone z innymi towarami. Wyjątki dotyczą również przypadków, w których cena produktu ulega zmianie w związku z wahaniami rynkowymi, lub przedmiot został nabyty na aukcji. Wyłączenie dotyczy także dostarczania gazet i czasopism (poza prenumeratą) i transakcji, w których przedmiotem są nagrania muzyczne, programy komputerowe i treści wizualne - jeśli są sprzedawane w zapieczętowanym opakowaniu, które zostało uszkodzone. 

Wyjątek dotyczy także treści cyfrowych, które zostały dostarczone za zgodą konsumenta przed upływem 14-dniowego okresu od zawarcia umowy.
Zobacz krok po kroku procedurę poświęconą odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa i przetestuj bezpłatnie program Navigator dla Firm>>>>>