Jak informuje Rzeczpospolita odkąd w lutym zmieniły się przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mieszkańcy muszą uważać, by nie zapłacić za śmieci zbyt dużo. Nowe przepisy powodują, że jeżeli przez kilka miesięcy płacili więcej, niż powinni, to niższą należność zapłacą dopiero od miesiąca, w którym złożyli w gminie stosowne pismo.

Każdy właściciel nieruchomości ma 14 dni na to, by powiadomić gminę, że np. urodziło się dziecko, w związku z czym opłata będzie wyższa. Tak samo, gdy jeden z mieszkańców wyjedzie albo umrze, co obniży opłatę. Należność w nowej wysokości ma zastosowanie od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. Są jednak pewne wyjątki.

Więcej informacji na ten temat w serwisie Rzeczpospolita>>>