Nawet za górami, nawet za lasami... Gmina ma obowiązek zapewnić odbiór odpadów z każdej posesji

Wójtowie gmin położonych na terenach górskich wskazują na sytuacje, kiedy okresowo, najczęściej w zimie, warunki pogodowe uniemożliwiają dojazd do niektórych posesji, a tym samym - odbiór odpadów. Proponują więc, by mieszkańcy sami dowozili odpady do oddalonych zbiorczych kontenerów w zamian za mniejsze opłaty.

Tymczasem Ministerstwo Środowiska wskazało, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., Poz. 391) nie przewiduje możliwości ustalenia różnych stawek za odpady dla różnych rejonów gminy.

W takiej sytuacji, gmina, organizując przetarg na odbiór odpadów od mieszkańców, powinna określić wymagania dotyczące konieczności dostosowania pojazdów do specyfiki i potrzeb danego jej rejonu.

Ponadto zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 4 lipca 2012 r.

Data publikacji: 4 lipca 2012 r.