Naukowcy opracowali innowacyjną technologię oczyszczania biogazu

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej opracowali innowacyjną technologię oczyszczania biogazu przy wykorzystaniu mikroorganizmów. To nowatorskie - według jego twórców - rozwiązanie pozwala na uproszczenie technologii i obniżenie kosztów oczyszczania biogazu.

Opracowana technologia jest efektem współpracy Politechniki Łódzkiej oraz Grupowej Oczyszczalni Ścieków (GOŚ) w Łodzi, w której biogaz uzyskiwany jest w wyniku fermentacji osadów ściekowych. Na terenie GOŚ powstała już instalacja półtechniczna, której uroczyste otwarcie odbyło się 25 maja. Ma ona dokonać ostatecznej weryfikacji wcześniej prowadzonych badań w laboratorium oraz w mniejszej skali w warunkach przemysłowych.

Opracowana przez łódzkich naukowców technologia jest jedną z pierwszych wykorzystujących mikroorganizmy do usuwania zanieczyszczeń obecnych w biogazie. Kierownik projektu dr inż. Krzysztof Ziemiński wyjaśniał, że jej innowacyjność polega na uproszczeniu technologii i obniżeniu kosztów oczyszczania biogazu, generalnie usuwania z niego siarkowodoru, przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Jest to metoda biologiczna, która jest konkurencyjna w stosunku do stosowanych dotąd metod". Metody biologiczne nie wymagają zagospodarowywania odpadów, a więc generują mniej zanieczyszczeń, a przy tym są znacznie tańsze.

Innowacyjne przedsięwzięcie Politechniki Łódzkiej powstało przy wsparciu funduszy unijnych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Całkowity budżet projektu wynosi ponad 3,5 mln zł.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, stan z dnia 28 maja 2012 r.

Data publikacji: 28 maja 2012 r.