Narada środowisk nadzoru budowlanego i inżynierów budownictwa w sprawie Kodeksu Budowlanego

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie w dn. 22 marca br. odbyła się narada zorganizowana wspólnie przez Prezesa PIIB Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Roberta Dziwińskiego.

W naradzie uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa MTBiGM, Zastępcy GINB, dyrektorzy departamentów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Budowlanego, prezesi Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa oraz przedstawiciele władz krajowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Pierwsza część narady została poświęcona omówieniu projektu założeń do Kodeksu Budowlanego. Prace nad tworzeniem nowej ustawy Kodeks budowlany zaczęły się w resorcie budownictwa w połowie ubiegłego roku. Założeniem podstawowym Kodeksu jest uproszczenie procedur budowlanych oraz procedur związanych z planowaniem przestrzennym (miejscowym i krajowym). Podczas spotkania omówiono również współpracę pomiędzy GUNB i PIIB. Naradę zakończyła dyskusja dotycząca założeń projektowanych zmian prawa budowlanego.

Źródło: www.gunb.gov.pl, stan z dnia 27 marca 2012 r.

Data publikacji: 28 marca 2012 r.