Najkrótsze połączenie Ostrołęki z trasą S8 otwarte

W ramach rządowego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zakończono przebudowę 23-kilometrowego odcinka drogi Ostrołęka – Turzyn. Jest to jedna z najważniejszych zrealizowanych inwestycji w ostatnich latach w powiecie ostrołęckim, dzięki której udało się połączyć Ostrołękę z drogą szybkiego ruchu S8. Budowę trasy dofinansowano z budżetu państwa kwotą ok. 2,5 mln zł.

Przebudowany odcinek jest częścią najkrótszego połączenia z Warszawą, obciążonego ruchem tranzytowym oraz lokalnym. Podczas prowadzonej w latach 2010-2014 modernizacji wyremontowano most na rzece Orz w Goworowie, a także ścieżki pieszo-rowerowe, chodniki oraz zjazdy do posesji. W ramach inwestycji wykonano m.in. nową nawierzchnię, kanalizację deszczową, zatoki autobusowe, oznakowanie poziome i pionowe oraz wytyczono miejsca parkingowe. W tym roku w regionie ostrołęckim zmodernizowanych zostanie 50 km dróg za 33,7 mln zł, a rządowa dotacja wyniesie 16,8 mln zł.

Opracowanie: Wanda Pszczółkowska

Źródło: www.mazowieckie.pl, stan z dnia 15 września 2014 r.

Data publikacji: 15 września 2014 r.