Ekspert zwracał uwagę na ogromne straty energii spowodowane przewymiarowaniem. "Przeważnie kotły i pompy nie pracują na pełnych obrotach - na maksymalnej wydajności pompa pracuje raczej sporadycznie - około 4% czasu, natomiast przez 50% czasu pompa pracuje poniżej 70% wartości nominalnej. Pompy reguluje się więc na zbyt wysokie wydajności.

Problemem jest też, że stosuje się nieodpowiednie sprzęgła" - dodał. Ekspert przypomniał również, że należy pamiętać, iż o zużyciu energii decyduje również polityka remontowa, gdyż stan techniczny urządzań często pozostawia wiele do życzenia. Warto pamiętać, że można rozważyć wiele wariantów modernizacyjnych, które powinno poprzedzić się odpowiednimi analizami. Skala możliwych oszczędności jest ogromna - biomasowy przykład zaprezentowany podczas przemówienia Pakuły, ilustruje iż modernizacja zaoszczędzająca 3-4 mln kilowatogodzin, czyli około 40% energii, zwraca się w ciągu około 5 lat.

Dr Kamil Ostapski, kierownik polskiego oddziału fińskiej firmy BMH Technology zajmującej się technologiami rozładunku, magazynowania i transportu biomasy. Ekspert podkreślił, że firma zdobywa biomasowe doświadczenie od prawie 60 lat, a dzięki temu że BMH wywodzi się z przemysłu papierniczego, a więc musiała spełniać bardzo wysokie wymogi dotyczące przygotowania zrębki do produkcji papieru. Warto wspomnieć, że przedsiębiorstwo ma na swoim koncie instalację produkcji paliw alternatywnych, która znajduje się w Chorzowie.

Wspomniany zakład produkuje około 200 tys. ton paliwa rocznie, co w Skandynawii wystarczyłoby na obsługę 180MW kotła opalanego paliwami alternatywnymi. Modelowe rozwiązanie według dr Ostapskiego to to zainstalowane w Elektrociepłowni Częstochowa. Charakteryzuje się ono zwartą zabudową i wydajnością rozładunku 500 metrów sześciennych na godzinę - bardzo podobne rozwiązania stosuje się w wielu krajach, zwłaszcza skandynawskich, bez większych modyfikacji. Z kolei największą z realizacji BMH w Polsce zainstalowano w EC Szczecin. Układ charakteryzuje się łączną wydajnością 2000 metrów sześciennych na godzinę, silosem pelletu o objętości 2000 metrów sześciennych oraz silosem wierzby o objętości 6000 metrów sześciennych a także magazynie otwartym o objętości 30.000 metrów sześciennych wyposażony w automatyczne wygarnianie. Ponadto układ posiada zautomatyzowany układ pobierania próbek biomasy z przenośników.

Patronem medialnym III Forum spalania biomasy był Serwis ABC Środowisko www.srodowisko.abc.com.pl

@page_break@


Dr Ostapski zwrócił uwagę: "W Polsce nie ma jeszcze rozwiązań prawnych dotyczących paliw alternatywnych, a paliwa, które powstają w Chorzowie można byłoby spalać w kotłach fluidalnych i rusztowych. W Polsce można byłoby wytworzyć kilka milionów ton. Potencjał w Polsce jest duży z uwagi na to, że bardzo duża ilość odpadów komunalnych w naszym kraju nie jest jeszcze w ogóle zagospodarowana, a kaloryczność tych paliw jest dużo wyższa niż biomasy" - dodał.

Jerzy Flara, współzałożyciel firmy ANT Sp. z o.o. zwracał natomiast uwagę na problemy związane z przemysłową infrastrukturą informatyczną, która jest dużym wydatkiem inwestycyjnym sięgającym kwot rzędu kilkuset tysięcy zł.

Reprezentant ANT stwierdził, że właściwy, zintegrowany centralny system ewidencji danych kontrolno-pomiarowych, który zastępuje lokalnie ograniczone programy przyczynia się do poprawy efektywności wytwarzania energii, usprawnia prace administracyjne oraz redukuje koszty utrzymania wielu systemów. Ekspert zwracał uwagę na fakt, że ryzyko inwestycyjne można zmniejszyć decydując się na system złożony z modułów. Dzięki temu klienci mogą zamówić wdrożenie rozwiązujące podstawowe potrzeby, które później da się rozbudować. W ten sposób, w ciągu 1-3 miesięcy można już używać systemu. Za rozwiązaniem tym, w przekonaniu Flary przemawia fakt, że bardzo trudno opracować przydatne rozwiązania przed możliwością ich przetestowania oraz to, że system może powstawać we współpracy z klientem. Wdrożenia inteligentnych systemów monitorowania procesów i urządzeń firmy ANT funkcjonują już w około 200 firmach, między innymi w Dalki Łódź, gdzie mnóstwo różnych systemów zostało zastąpione jednym, który wykorzystał istniejące bazy danych oraz dane historyczne.


Patronem medialnym III Forum spalania biomasy był Serwis ABC Środowisko  www.srodowisko.abc.com.pl