Pytanie
Osoba fizyczna posiada obywatelstwo polskie natomiast od 2 lat zamieszkuje na stałe w Szwajcarii i posiada szwajcarski certyfikat rezydencji, tam też znajduje się centrum interesów życiowych, W 2011 r. uzyskała za okres 2 miesięcy przychody z tytułu umowy o pracę jako członek zarządu. Praca częściowo świadczona było poprzez łącza elektroniczne oraz w trakcie posiedzeń zarządu na terenie Polski. Pracodawca wystawił PIT-11 w którym wykazała uzyskane dochody i pobrana zaliczkę na podatek.
Czy należy wymienione dochody wykazać w PIT-37 i dołączyć certyfikat rezydencji?
Czy na druku PIT-37 podać polski PESEL czy numer identyfikacji podatkowej za granicą?
Z rozliczenia wynika niewielka nadpłata zaliczki.