Pytanie
13 września 2012 r. sąd ogłosił upadłość naszego kontrahenta z możliwością zawarcia układu. Nasza spółka wystawiła fakturę na tego kontrahenta 28 września 2012 r. za usługę ciągłej opieki konserwacyjnej za okres od 1 lipca do 30 września 2012 r. Termin płatności tej faktury przypada na 12 października 2012 r. Od kontrahenta otrzymaliśmy pismo, iż zobowiązania spółki powstałe przed 13 września 2012 r. wchodzą w skład masy upadłości i mogą być zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. W zawiązku z powyższym zgłoszono wierzytelność na kwotę z faktury proporcjonalnie pomniejszoną obliczoną za okres od 1 lipca do 30 września 2012 r. Natomiast pozostałą kwotę obliczoną za okres od 14 września do 30 września 2012 r. kontrahent nam zapłacił. Nasza spółka zgłosiła wierzytelność do masy upadłości wierzyciela w grudniu 2012 r.
Czy utworzony przez naszą spółkę odpis na niezapłaconą wierzytelność może być kosztem podatkowym?
Wątpliwość nasza wynika bowiem z tego, czy prawidłowym jest podział kwoty z faktury - możemy mówić tylko na podstawie czasookresu a nie terminu wymagalności tej faktury, że wierzytelność za okres od 1 lipca do 13 września 2012 r. powstała przed ogłoszeniem upadłości.