Pytanie
Na jakich zasadach podatnik może w 2014 r. skorzystać z ulgi na złe długi?
Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Mam faktury niezapłacone przez klientów. W przypadku części z nich od terminu płatności upłynęło w dniu 1 stycznia 2013 r. ponad 150 dni, a w przypadku innych 150 dni po terminie płatności mija w 2014 r.
Czy mogę z takiej ulgi skorzystać w 2014 r.?
Czy ma ona zastosowanie do wszystkich moich niezapłaconych faktur?
Jakich formalności muszę dokonać, by z takiej ulgi skorzystać?
Do drugiej grupy należą faktury, których termin płatności upłynął 4 sierpnia 2013 r. lub później.
Czy podatnicy mogą skorygować podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona?