Pytanie
Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy rozpatrywaniu wniosku i wydawaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów o kodach 19 06 05 i 19 06 06 w procesie odzysku R10? Poferment z biogazowni rolniczej tuż przed poddaniem go procesowi odzysku R10 będzie rozdzielany w separatorze na frakcję płynną i stałą, a następnie wywożony odpowiednimi beczkowozami wprost na pola.
Czy wnioskodawca powinien przedłożyć decyzję środowiskową?