Inwestycja uzyskała ponad 12 mln dofinansowania w ramach XI Priorytetu POIiŚ, którego operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowę w tej sprawie podpisano w 2009 r. Muzeum Warszawskiej Pragi jest oddziałem Muzeum Warszawy, które w tym roku otrzymało już 10 mln zł dofinansowania na rewitalizację 11 kamienic na Rynku Starego Miasta w ramach Funduszu Norweskiego i Funduszy EOG na lata 2009-2014. W 2012 r. zakończony został projekt renowacji piwnic staromiejskich pod kamienicami Muzeum Warszawy, który również był dotowany (3,5 mln €) w ramach Mechanizmów Finansowych EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

(www.mkidn.gov.pl)