Wiceminister Boguslaw Winid, który 8 kwietnia br. w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych spotkał się z grupa czeskich senatorów, zwrócił uwagę na potrzebę dialogu służb obu krajów na temat nagłośnionego w Czechach „problemu polskiej żywności”. Podczas rozmowy podkreślono, że polska żywność jest dobrej jakości, a problem dotyczy tylko jednostkowych przypadków.

Polska potrafi jednocześnie bronić własnych interesów oraz procesów integracyjnych w Unii Europejskiej – zaznaczył w rozmowie przewodniczący Sztech. Obie strony podkreśliły, że Polskę i Czechy łączą bardzo dobre stosunki dwustronne, nie tylko na najwyższych szczeblach. Świadczą o tym planowane w najbliższym czasie wizyty czeskiego prezydenta i premiera w Polsce, ale również na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej, co podkreślali senatorowie z regionu Zaolzia.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.