Najaktywniej z rozwiązań cloud computingu korzystają obecnie agencje reklamowe i interaktywne (34 proc.) oraz firmy z sektora internet software house (23 proc.).

Rosnące zainteresowanie usługami w chmurze to przede wszystkim efekt wzrostu świadomości i zaufania przedsiębiorców. Dla firm chmura oznacza przede wszystkim oszczędności i likwidację finansowych barier wejścia na rynek. Przedstawiciele e24cloud przekonują, że to szczególnie ważne w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, w tym start-up’ów.
– Wśród firm, które najchętniej wykorzystują chmurę obliczeniową, możemy wymienić firmy dostarczające rozwiązania w zakresie e-commerce, agencje reklamowe i sektor internet software house (firmy tworzące aplikacje internetowe), czyli wszystkie te przedsiębiorstwa, które muszą działać szybko i bardzo elastycznie reagować na potrzeby rynku. Często funkcjonują w dużym zakresie geograficznym, nie tylko na polskim rynku, ale również poza granicami naszego kraju – mówi Rafał Roszak, dyrektor marketingu firmy e24cloud.
Chmura daje małym i średnim firmom możliwość konkurowania z wielkimi potentatami. Jak wyjaśnia Roszak, ponad 80 proc. klientów e24cloud to reprezentanci sektora MŚP.
– Kiedyś, by konkurować z dużą korporacją lub ze swoim odpowiednikiem z zagranicy, małe firmy musiały podjąć bardzo duże inwestycje, co często było poza ich zasięgiem – mówi dyrektor marketingu e24cloud. – Obecnie dzięki rozwiązaniom chmurowym, małe i średnie przedsiębiorstwa mają dostęp do tej samej technologii, co ich olbrzymi konkurenci, bez potrzeby takich nakładów finansowych.
Według analiz firmy, korzystanie z usług cloud computingu jest 2,5 razy efektywniejsze niż praca w tradycyjnym modelu. Nic dziwnego, że rosnąca świadomość przedsiębiorców oraz wzrost zaufania do bezpieczeństwa rozwiązań cloud computingu sprzyja szybkiemu rozwojowi tego rynku.
– Ważny trend na rynku cloud computingu, związany jest z bezpieczeństwem, zarówno od strony formalnej, jak i fizycznej infrastruktury. Wynika to przede wszystkim z edukacji i rosnącej świadomości na temat tego, czym chmury obliczeniowe są i w jaki sposób można je efektywnie w ramach przedsiębiorstwa wykorzystać – mówi Roszak.
Jednym z najważniejszych elementów bezpieczeństwa infrastruktury w chmurze jest rozproszenie geograficzne, dlatego e24cloud, jako pierwsza firma w Polsce oferuje możliwość utrzymywania serwerów w dwóch lokalizacjach. Klienci mogą wybierać pomiędzy infrastrukturą i łączem Beyond w Poznaniu albo nową lokalizacją – Data Center Plix w Warszawie.
– Druga lokalizacja daje naszym klientom dużo większą elastyczność działania ze względu na możliwość wykorzystania dwóch, niezależnych serwerowni dla stworzenia swojej infrastruktury. Druga lokalizacja to też możliwość bliższego wyjścia do klienta i dostarczenia mu infrastruktury sieciowej bliżej jego miejsca działania – zapewnia Rafał Roszak.
e24cloud jako pierwsza firma w Polsce zdecydowała się także na wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na dowolną konfigurację pamięci RAM i mocy obliczeniowej. Firma zaprezentowała również nową, bezpłatną aplikację mobilną do zarządzania infrastrukturą. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play.