Z okazji Światowego Dnia Wody w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja naukowa pt. „Zrównoważony rozwój a gospodarka wodna”, którą otworzył minister środowiska, prof. Jan Szyszko.

Światowy Dzień Wody po raz pierwszy został zorganizowany w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jest jedną z niewielu uroczystości, której celem jest podkreślenie wagi wody dla istnienia i rozwoju ludzkości.

- To również okazja do zastanowienia się, jak w zrównoważony sposób korzystać z zasobów wody i jak wykorzystać ją dla dobra kraju – powiedział podczas konferencji w ministerstwie Leszek Bagiński, przewodniczący Krajowej Rady Gospodarki Wodnej. - Dlatego hasłem przewodnim Światowego Dnia Wody w 2016 roku jest „Zrównoważony rozwój a gospodarka wodna”.

Oprócz ministra Jana Szyszko i przewodniczącego Krajowej Rady Gospodarki Wodnej w konferencji wzięli udział m.in. Mariusz Gajda, wiceminister środowiska, odpowiedzialny za gospodarkę wodną, Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Woda nie jest dana raz na zawsze - mówił w swym wystąpieniu wiceminister Mariusz Gajda. - Dlatego jej zasoby nie mogą być towarem i ulegać prywatyzacji, mając ogromny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. W naszym kraju już występują niedobory wody, m.in. w okolicach Koniecpola.

Drugą ważną sprawą jest zagrożenie powodziowe. Mimo to gospodarkę wodną po 1989 r. w naszym kraju bardzo zaniedbano, przeznaczano na nią o wiele za małe środki w stosunku do potrzeb, nie przeprowadzono jej kompleksowej reformy, przez co nie mogła się rozwijać. Teraz jest szansa na tę reformę. Jeśli jej nie wykorzystamy, to znów będziemy mieć, tak jak dotąd, jedynie działania doraźne, od powodzi do powodzi, od suszy do suszy.

Minister Gajda zapowiedział, że reforma gospodarki wodnej – planowana przez resort środowiska – będzie polegać m.in. na wzmocnieniu w niej roli państwa i zmianie modelu zarządzania nią na tzw. model zlewniowy. – Jest propozycja, by utworzyć Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”, na wzór Lasów Państwowych, na bazie istniejących instytucji – mówił wiceminister Mariusz Gajda.

Głos zabrała także Iwona Koza, pełniąca obowiązki Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

- Musimy pamiętać, że każdą polską rzekę, jezioro czy nawet naszą część Bałtyku powinniśmy zawsze traktować jako część zasobów niezbędnych do życia i funkcjonowania - podkreślała. - Nie stać nas na bezrefleksyjne marnowanie wody. Musimy poprawić gospodarowanie nią, bo Polska ma o wiele niższe zapasy wody niż średnia europejska. Zarządzanie wodą i magazynowanie jej wszędzie gdzie spadnie powinno stać się naszym priorytetem, jeśli chcemy przetrwać suche lata.

Podczas konferencji w ministerstwie eksperci dyskutowali o możliwościach korzystania z krajowych zasobów wodnych z poszanowaniem środowiska. Prelekcja o konieczności adaptacji polityki wodnej do zmian klimatu, dr hab. inż. Tomasza Okruszko, dotknęła problemów zmniejszających się zasobów wody w Polsce. Z kolei prof. Jan Żelazo wygłosił wykład o konfliktach i kompromisach w gospodarce wodnej.

W trakcie konferencji wręczono również jedno z najważniejszych odznaczeń w gospodarce wodnej: „Kroplę Wody”. To wyróżnienie przyznawane przez dyrektorów wszystkich regionalnych zarządów gospodarki wodnej, a fundowane przez prezesa KZGW, otrzymał w 2016 roku prof. Jan Szyszko – minister środowiska.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Idea utworzenia nagrody Kropla Wody i związanej z nią statuetki oraz honorowania nią osób szczególnie zasłużonych dla gospodarki wodnej zrodziła się w 2001 r. z inicjatywy Dyrektora RZGW w Szczecinie, Andrzeja Krefta. W ten sposób postanowiono upamiętnić 10. rocznicę utworzenia siedmiu RZGW z siedzibami w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie i wprowadzenie w Polsce zarządzania zasobami wodnymi w obszarach dorzeczy.

Do 2008 r. z przyznawaniem prowadziło RZGW w Szczecinie we współpracy z pozostałymi RZGW. W 2009 roku Prezes KZGW przejął prowadzenie przyznawania „Kropli Wody”. O przyznaniu statuetki decyduje Kapituła składająca się z dyrektorów RZGW, a funkcję Dziekana Kapituły pełni dyrektor RZGW w Warszawie. Do tej pory uhonorowano 23 osoby zasłużone dla gospodarki wodnej.