EMAS jest unijnym instrumentem przeznaczonym dla organizacji (przedsiębiorstw i różnorodnych instytucji), które dobrowolnie zobowiązują się do oceny swojego wpływu na środowisko i doskonalenia swojej działalności prośrodowiskowej. W Polsce wpisem do tego systemu może poszczycić się jedynie 70 organizacji.


Przynależność do systemu jest najwyższym ekologicznym wyróżnieniem dla przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych. Wśród organizacji zarejestrowanych w EMAS znajdują się liderzy przemian prośrodowiskowych w swoich sektorach w skali regionu, kraju, a nawet świata. Organizacje te są autorami najlepszych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz ekoinnowacji. Pod względem liczby rejestracji w EMAS nasz kraj zajmuje 6 miejsce w Unii Europejskiej. 

Dowiedz się więcej z książki
Prawo środowiska Unii Europejskiej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł