Grabowski powiedział PAP, że ze stanowiska odwołany został dotychczasowy Główny Geolog Kraju Piotr Woźniak. Jak dodał, Brodziński ma wieloletnie doświadczenie jeśli chodzi o geologię, był m.in. dyrektorem w Wyższym Urzędzie Górniczym. Minister zapowiedział, że wraz z nowym wiceministrem przyspieszą prace nad projektem ustawy o wydobyciu gazu z łupków.

"Zależy nam na czasie, ale również na dobrej jakości prawa. Myślę, że doświadczenie i wiedza nowego wiceministra będą bardzo przydatne" - powiedział.

Minister poinformował także, że kolejne spotkania z branżą łupkową dotyczące nowych przepisów zaplanowane są na początek stycznia 2014 r. Chciałby, aby to spotkanie było bardziej konkretne. Grabowski chce poznać argumenty i obawy co do konkretnych proponowanych przepisów.

Grabowski potwierdził wczorajsze informacje PAP, że odwołał również wiceministrów środowiska Anetę Wilmańska i Beatę Jaczewską. Poinformował, że na początku stycznia powoła nowego wiceministra, który zajmie się m.in. gospodarką odpadami. Zapowiedział też, że będzie zmieniał kompetencje poszczególnych wiceministrów.

Minister dodał, że b. minister środowiska Andrzej Kraszewski przyjął posadę szefa zespołu ds. wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pierwsze spotkanie zespołu planowane jest na początek stycznia.

Sławomir Brodziński urodził się w 1950 r.; ukończył studia na Wydziale Górniczym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 1974-1990 pracował jako pracownik naukowy na Politechnice Śląskiej, a później w centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach. Od 1991 roku związany z centralną administracją rządową, m.in. w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach. Podczas pracy w WUG organizował służbę cywilną w urzędach górniczych. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa.

W 2009 roku został powołany przez premiera Donalda Tuska na stanowisko szefa służby cywilnej.