W konkursie Ministra Środowiska „Nagroda GEOLOGIA 2016”, nagradzane będą osiągnięcia i przedsięwzięcia służące rozwojowi i promocji polskiej geologii, w szczególności nowatorskie i wysoce efektywne rozwiązania oraz osiągnięcia naukowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, ideowe i gospodarcze - wskazuje resort środowiska.

Do konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski, działające według polskiego prawa, prowadzące prace służące rozwojowi geologii w Polsce i zgłaszające do konkursu własne osiągnięcia.

Ministerstwo informuje, że konkurs będzie przeprowadzony w 4 kategoriach:
a) przemysł,
b) innowacje, fundamentalne odkrycie (technologia, analityka, usługa, produkt),
c)dorobek, wynikający z własnej pracy twórczej, naukowo-badawczej,
d) młodzi

Zostaną przyznane 4 nagrody główne. Termin przesyłania wniosków upływa 18 grudnia 2016 r. Konkursu „GEOLOGIA 2016” jest finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,