Ministerstwo podkreśliło na swojej stronie internetowej, że Korolec będzie osobiście uczestniczył w pracach Platformy i wpływał na jej rozwój.

"Platforma Zielonego Przemysłu ma szansę przyspieszyć globalne zmiany na rzecz zielonej gospodarki. Ma łączyć działania władz i biznesu wspierając jednocześnie rozwój, kierując go na zielone, uwzględniające strategiczną rolę środowiska, tory. W trakcie obrad uzgodniliśmy, że jednym z głównych kierunków działania będzie wspieranie efektywności energetycznej, co uważam za najkorzystniejszy wybór" - wyjaśnił cytowany w komunikacie szef resortu środowiska.

Korolec dodał, że jest zaszczycony, iż osobiście będzie mógł wspierać ten proces.

Przedstawiciel MŚ znalazł się także w składzie Rady Doradczej Platformy Zielonego Przemysłu UNIDO (agendy ONZ ds. przemysłu). Resort poinformował, że w skład Rady wchodzą przedstawiciele rządów, oprócz Polski także Kolumbii, Jordanii, Kenii i Filipin, sektora prywatnego (Broad Group, Microsoft Corporation, Novozymes A/S i Viyellatex Group), a także: Komisji Europejskiej, Global Environment Facility, the Global Green Growth Institute, the International Chamber of Commerce i Turkish Association for Energy Efficiency.

Rada Doradcza ma stworzyć ramy dla wspólnego działania rządów, przedstawicieli biznesu i społeczeństwa na rzecz promocji efektywnego wykorzystania energii i surowców w procesach produkcji oraz w usługach.

Platforma Zielonego Przemysłu została powołana podczas tegorocznego Szczytu Ziemi w RIO+20. 

mick/ mki/ jbr/