18 kwietnia 2016 r. wicepremier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji międzynarodowej konferencji Transport Research Arena 2016. W debacie pod hasłem Innowacyjne rozwiązania dla mobilności jutra mowa była o uspójnieniu systemu transportowego i jego wpływie na zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i regionalny.

Nowoczesna sieć transportowa pozwalająca na swobodne i szybkie przemieszczanie się osób oraz towarów stanowi jeden z fundamentów konkurencyjności gospodarki, co zostało podkreślone w przyjętym przez rząd Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

"Istotnym impulsem będzie nie tyle podążanie utartymi szlakami rozwoju ośrodków i mechanizmów transportowych, ile raczej poszukiwanie nowych, jak np. transport elektryczny, a także bezzałogowce. Chcemy, by nasz system był bardziej multimodalny niż dotychczas – łączył sieć transportu drogowego, kolejowego, morskiego, śródlądowego i lotniczego – powiedział wicepremier Morawiecki. "

Zaznaczył jednocześnie, że zrównoważony rozwój społeczny i regionalny to położenie nacisku na procesy rozwojowe, nie tylko aglomeracji, ale także mniejszych miast i obszarów wiejskich, przy równoczesnej poprawie dostępności transportowej tych obszarów.

"Dziś najważniejszym aspektem transportu jest czas. Aby zatem uczynić go bardziej efektywnym i wydajnym, stawiamy na bardzo dobry rozwój infrastruktury konwencjonalnej, gęstą sieć połączeń, wykorzystanie innowacji i wyników badań. Dysponujemy środkami na rozwój infrastruktury, zarówno z funduszy unijnych, jak i budżetu państwa i budżetów samorządowych – poinformował."
Źródło: Ministerstwo Rozwoju