"Zsumowany obrót firm, o których upadłości doniosły oficjalne źródła, wyniósł nieco ponad 700 mln złotych, a zatrudnienie ok. 1200 osób.
 

Najczęściej bankructwo ogłaszały mniejsze firmy, o regionalnej, bądź lokalnej skali działalności. W zestawieniu znalazły się tylko dwa duże podmioty - kasa oszczędnościowa i hurtownik paliw o łącznym obrocie ponad 540 mln złotych."

(...)

Czytaj więcej: Rzeczpospolita