Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha przypomniał wczoraj raport Najwyższej Izby Kontroli, który wskazuje, że samorządy wydawały zgody na wycinki drzew bez wystarczających przesłanek, umarzały także inwestorom opłaty za wycięte drzewa. Okazuje się, że pomimo narzędzi w rękach samorządów, gospodarowanie przestrzenią publiczną w niektórych miastach było nieefektywne. Raport podaje ponadto, że w polskich miastach brakuje inwentaryzacji terenów zielonych.

Rzecznik Ministerstwa Środowiska Paweł Mucha zażądał od władz Warszawy przedstawienia informacji dotyczących ilości drzew wyciętych w latach 2014-16 w stolicy. „Dlatego że politycy PO nadają sprawie usuwania drzew na prywatnych posesjach wymiar polityczny, chcemy dowiedzieć się, jaki procent w tych latach stanowiły zgody na usunięcie drzewa, a jaki odmowy" - komentuje rzecznik MŚ. - Te dane powinny wykazać hipokryzję polityków PO - stwierdził.

Źródło: Ministerstwo Środowiska, stan z 22.02.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami