Ministerstwo Środowiska rusza z kampanią informacyjną nt. gazu z łupków

Kampania skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców i władz samorządowych. Głównym celem projektu jest dialog z grupami, których poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu bezpośrednio dotyczą.

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach”, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, będzie miała charakter regionalny. Obejmie dwa obszary: Polskę północną (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyznę (woj. lubelskie), czyli tereny o największej aktywności firm poszukiwawczych, uznawane za jedne z najbardziej perspektywicznych pod względem zasobów złóż.

Adresatami kampanii są w pierwszej kolejności mieszkańcy obu regionów, ale niektóre działania będą skierowane do wszystkich stron zaangażowanych w proces poszukiwań niekonwencjonalnych złóż gazu, w tym do przedstawicieli administracji samorządowej, organów ochrony środowiska, organizacji pozarządowych, firm poszukiwawczych, naukowców itp.

W ramach kampanii powstanie m.in. specjalna strona internetowa. Będzie ona stanowiła podstawowe źródło informacji o gazie z łupków dla wszystkich grup zainteresowanych tym tematem. Pojawią się tutaj także informacje dotyczące aspektów środowiskowych i technologicznych poszukiwania i wydobywania gazu z łupków. Poprzez stronę będą się ponadto odbywać konsultacje on-line, pozwalające na zadanie dowolnego pytania na temat niekonwencjonalnych złóż gazu.

Kampania „Porozmawiajmy o łupkach” potrwa do końca 2013 roku.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 4 czerwca 2013 r.

Data publikacji: 4 czerwca 2013 r.