Od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy, które regulują sprawy wycinki drzew i krzewów. Od tej pory bez zezwolenia można je wyciąć na prywatnej posesji pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

„Jeśli ktoś prowadzi działalność gospodarczą musi uzyskać pozwolenie na wycięcie drzew” – podkreśla minister Jan Szyszko.

Minister Szyszko odniósł się do kwestii wycinki drzew przed Urzędem Dzielnicy Warszawa Śródmieście. „Jeżeli zostało złamane prawo, sprawą powinien zająć się prokurator”.

Minister zwrócił też uwagę na  sprawę kontroli tego, czy wycinka bez wymaganego zezwolenia nie następuje pod działalność gospodarczą. Jak podkreśla kontrola w tym zakresie należy do samorządu. Zaznacza jednak, że resort będzie uważnie analizował efekty praktyki stosowania nowej ustawy tak, aby wszelkie luki prawne zostały wyeliminowane.

Prof. Jan Szyszko zaznaczył, że celem nowych przepisów było zlikwidowanie niepotrzebnej biurokracji i fikcji administracyjnej i zniesienie obecnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich działce.

„Jeśli są one wykorzystywane niezgodnie z celem, w jakim zostały uchwalone, to jest to sprawa dla odpowiednich organów” - dodał.

Minister Szyszko podkreślił, że podobnie jak Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości, jest zdecydowanym przeciwnikiem łamania prawa i korupcji. „Jeśli takie sytuacje będą miały miejsce, to jest to sprawa dla organów ścigania” – zaznaczył. „Jeśli taka będzie decyzja posłów nie wykluczona jest nowelizacja tych przepisów".

Źródło: Ministerstwo Środowiska, stan z 22.02.2017 r.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami