Minister środowiska podpisał rozporządzenie zmieniające dopuszczalne poziomy hałasu

Celem wprowadzanych zmian jest ograniczenie stosowania ekranów akustycznych w miejscach, które nie potrzebują tego typu ochrony. Minister Korolec podkreślił, że to pierwszy krok na drodze do rozwiązania problemu plagi nieskutecznych ekranów.

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawierało jedne z najostrzejszych norm w Unii Europejskiej. Dopuszczalne limity natężenia hałasu w ciągu dnia były określone na poziomie od 50 dB do 65 dB, a w nocy - od 45 dB do 55 dB. W nowym rozporządzeniu limity te zostały odpowiednio podniesione do 68 dB w ciągu dnia oraz do 60 dB w ciągu nocy. Takie rozwiązanie ma zapobiec nadmiernemu stosowaniu ekranów akustycznych przy zachowaniu podstawowego standardu ochrony zdrowia mieszkańców przed negatywnymi skutkami hałasu – mówił minister Marcin Korolec.

Ekrany akustyczne stały się ostatnio plagą polskich dróg. Szpecą krajobraz, ograniczają widoczność, a przy tym nie zawsze skutecznie chronią przed hałasem. Ministerstwo Środowiska prowadziło dotąd rozmowy z różnymi środowiskami zainteresowanymi rozwiązaniem tego problemu, m.in. Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, czy Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Na początek proponujemy rozwiązanie, które można szybko i skutecznie wdrożyć. Nowe rozporządzenie podwyższa dopuszczalne limity hałasu, ale przy zachowaniu minimalnego, tolerowanego pod względem zdrowia standardu – tłumaczy minister.

Dotychczas, w przypadku konieczności stosowania zabezpieczeń akustycznych, jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań była budowa bardzo kosztownych ekranów. Zmiana rozporządzenia ograniczy to zjawisko. Obecnie zdarza się bowiem, że ekrany stoją niemal w szczerym polu, gdzie do najbliższych domów jest przynajmniej kilkaset metrów. Alternatywą dla ekranów są np. zwarte szpalery drzew i krzewów.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 3 października 2012 r.

Data publikacji: 3 października 2012 r.