Minister Marcin Korolec: dodatkowe miliony uprawnień dla linii lotniczych

Dzięki interwencji Ministerstwa Środowiska polscy przewoźnicy lotniczy otrzymają 8 razy więcej darmowych uprawnień do emisji CO2 niż wynikało to z wcześniejszych wyliczeń. Przydziały uprawnień będą obowiązywały od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r.

Od 2012 roku linie lotnicze są zobowiązane do zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS). Systemem tym są objęte wszystkie loty, które kończą się lub rozpoczynają na lotnisku znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej. Oprócz płatnych, istnieje także pula darmowych uprawnień, dzięki którym linie lotnicze stopniowo będą dostosowywać się do nowych obowiązków. Komisja Europejska opracowała wytyczne jak wyliczyć wielkość darmowych przydziałów dla poszczególnych linii lotniczych. Polska je zakwestionowała, składając do Komisji Europejskiej wniosek o ich korektę.

Komisja Europejska przyznała, że państwa członkowskie powinny stosować inny sposób obliczania niż wynikało to z wcześniejszych zaleceń i opublikowała właśnie skorygowaną decyzję. W konsekwencji linie lotnicze przypisane do Polski otrzymają właściwą ilość uprawnień do emisji – aż 8 razy więcej niż wynikałoby z poprzednich wyliczeń.

W Polsce z darmowych uprawnień będzie mogło skorzystać 5 podmiotów, które spełniły wymogi formalne związane z systemem. Informacje o skorygowanej liczbie uprawnień dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.

Opracowanie: Łukasz Matłacz

Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 6 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2012 r.