„Polska prezydencja w obszarze środowiska podjęła ogromny wysiłek wykonując zadania na rzecz ochrony środowiska w Europie i na świecie poprzez kształtowanie nowych ram środowiskowych. Ta prezydencja z pewnością ugruntowała naszą pozycję w UE i pogłębiła naszą integrację europejską" - tak o kończącej się prezydencji mówił 19 grudnia w Brukseli minister Marcin Korolec.
Ministerstwo Środowiska w czasie prezydencji zorganizowało ponad 100 spotkań grup roboczych w Brukseli, ponad 80 różnych spotkań w kraju i za granicą z udziałem ministrów, a także ekspertów z całego świata. Polscy eksperci przygotowywali merytorycznie wydarzenia w ramach prezydencji - kierowali pracami grup roboczych i eksperckich, koordynowali stanowisko UE i reprezentowali je na forum globalnym. Ponadto, zadaniem polskiej prezydencji były przygotowania logistyczne wydarzeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w tym najważniejszego: Konferencji klimatycznej w Durbanie.
Opracowanie: Łukasz Matłacz
Źródło: www.mos.gov.pl, stan z dnia 20 grudnia 2011 r.

Data publikacji: 21 grudnia 2011 r.